Informacyjny Serwis Policyjny

Nabór kandydatów do służby na stanowiska wydziałów bojowych BOA KGP

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji ogłasza nabór kandydatów do służby na stanowiska wydziałów bojowych, w tym do sekcji strzelców wyborowych, których zadaniem będzie udział w działaniach kontrterrorystycznych określonych w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych.

Kandydatami mogą być, funkcjonariusze policji w służbie stałej oraz innych służb podległych  Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także funkcjonariuszy ABW, AW, SWW, SKW, CBA, PSP.

Ze względów na specyfikę przeznaczenia Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji od kandydata oczekuje się:

- wysokiej sprawności fizycznej,
- bardzo dobrego stanu zdrowia,
- wysokiej odporności na sytuacje stresowe,
- umiejętności pracy w zespole,
- umiejętność szybkiej adaptacji do nowych warunków.
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy.

Preferowany wiek kandydata to nie więcej niż trzydzieści lat.

Warunkiem rozpatrywania przez BOA KGP kandydatury jest wypełnienie i wysłanie e-mailem: boa@policja.gov.pl lub faksem: (22) 601 80 72 zamieszczonego w załączniku kwestionariusza.

BOA KGP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU TYLKO Z WYBRANYMI KANDYDATAMI, KTÓRZY POWIADOMIENI ZOSTANĄ O ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO.

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

- ocenę złożonych dokumentów,
- przeprowadzenie rozmowy wstępnej,
- przeprowadzenie testów sprawności psycho-fizycznej,
- ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Pododdziale Antyterrorystycznym Policji,
- ukończenie z wynikiem pozytywnym przez kandydata Kursu Uzupełniającego w ramach doskonalenia lokalnego dla policjantów Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP w zakresie podstaw działań antyterrorystycznych.

 

powrót
drukuj