Informacyjny Serwis Policyjny

Asystent w w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji

Informacja o wolnych stanowiskach

asystent

(nazwa stanowiska)

w Biurze Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji
 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

- minimum 2,5 roku stażu służby w jednostkach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także ABW, AW, SWW, SKW, CBA;

- wykształcenie średnie;

- poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”;

- prawo jazdy kat. B;

- bardzo dobry stanu zdrowia;

- wysoka sprawność fizyczna;

- wysoka odporność na sytuacje stresowe;

- umiejętność pracy w zespole;

- znajomość systemów operacyjnych Windows, Microsoft Office;

- umiejętność planowania i organizacji pracy;

- dyspozycyjność;

- komunikatywność;
 

WYMAGANIA POŻĄDANE:

- znajomość języków obcych;

- posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, tytuł skoczka spadochronowego;

- posiadanie uprawnień w dziedzinie płetwonurkowania oraz prowadzenia łodzi motorowodnej;

- posiadanie tytułu ratownika lub ratownika medycznego;


GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

- udział w działaniach bojowych prowadzonych przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji, polegających na fizycznym zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych, w zakresie wyznaczonym przez dowództwo akcji lub operacji w tym działań o szczególnym stopniu skomplikowania oraz w środowisku narażonym na działanie czynnika chemicznego, biologicznego, promieniowania jonizującego, nuklearnego i materiału wybuchowego;

- prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalnej taktyki działania, a także udział w procesie szkolenia mającym na celu przygotowania do takich działań;

- wykonywanie zadań wspierających działania ochronne podejmowane wobec osób podlegających ochronie;

- podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych oraz utrzymanie właściwego poziomu wyszkolenia potwierdzonego w okresowych sprawdzianach;
 

WYNAGRODZENIE ZASADNICZE:

- 5 grupa zaszeregowania (Asystent);

- mnożnik 1,55 kwoty bazowej;
 

INFORMACJE O METODACH I TECHNIKACH NABORU:

- selekcja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych;

- testy sprawności psychofizycznej;

- rozmowa kwalifikacyjna;

- ustalenie przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do pełnienia służby w pododdziale antyterrorystycznym Policji;
 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- kwestionariusz osobowy dla kandydata przystępującego do rekrutacji;
 

UWAGA!

BOA KGP ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ KONTAKTU TYLKO Z KANDYDATAMI, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANI DO DALSZEGO ETAPU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO, O KTÓRYM ZOSTANĄ POWIADOMIENI TELEFONICZNIE.

 

powrót
drukuj