Asystenci, specjaliści, eksperci, radcy w Biurze Łączności i Informatyki KGP

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI
w Warszawie

Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
poszukuje kandydatów na stanowiska:

ASYSTENTÓW, SPECJALISTÓW, EKSPERTÓW, RADCÓW,

dedykowanych do realizacji zadań związanych z obsługą Systemu Wspomagania Dowodzenia

w Biurze Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
w 5, 6, 9 i 11 grupie zaszeregowania

 


Katalog głównych zadań realizowanych na stanowiskach służbowych w BŁiI KGP:

 • wykonywanie zadań programistycznych w zakresie budowy, eksploatacji i utrzymywania w obszarze SWD (System Wspomagania Dowodzenia);
 • projektowanie, organizowanie, wdrażanie i modernizowanie rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby Policji w obszarze SWD (System Wspomagania Dowodzenia);
 • utrzymywanie i wprowadzanie zmian w obszarze SWD (System Wspomagania Dowodzenia);
 • weryfikowanie eksploatowanych systemów teleinformatycznych w odniesieniu do SWD (System Wspomagania Dowodzenia).

Wykształcenie: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.

Wymagania niezbędne:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „poufne”,
 • znajomość zagadnień z zakresu systemów informatycznych,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • minimum 3 lata doświadczenia w programowaniu obiektowym w technologiach J2EE oraz tworzeniu aplikacji WWW, popartą uzyskanymi certyfikatami lub przedstawienie portfolio wraz z realizowanymi zadaniami w projektach,
 • praktyczna znajomość technologii:
  • DB Oracle 11g i wyższe,
  • JSF (Primefaces), JSP, STRUTS, XML, XSLT,
  • EJB, JPA, WebServices, JAXB,
  • Serwery aplikacyjne i bazodanowe,
  • Weblogic, Tomcat 6.X,
  • znajomość narzędzi do zarządzania kodem źródłowym SVN,
  • praktyczna znajomość środowisk programistycznych NETBEANS / JDEVELOPER / ECLIPSE,
  • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i w piśmie).

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym, telekomunikacyjnym lub pokrewnym lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe w jednym z ww. kierunków,
 • znajomość systemów informatycznych użytkowanych w Policji,
 • certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe z zakresu IT.

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku w Biurze Łączności i Informatyki KGP oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesyłać w formie elektronicznej na adres: grazyna.ryszkowska@policja.gov.pl