Oferta pracy w Głównym Sztabie Policji Komendy Głównej Policji

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI w WARSZAWIE

DYREKTOR GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI
 

poszukuje kandydata na stanowisko asystenta (stanowisko policyjne) do realizacji zadań w Sekcji Szyfrów Wydziału Dyżurnych Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.

KATALOG GŁÓWNYCH ZADAŃ REALIZOWANYCH W SEKCJI SZYFRÓW:

 • realizowanie zadań operatora systemów użytkowanych w Sekcji Szyfrów zgodnie z polityką bezpieczeństwa i obowiązującymi przepisami,
 • klasyfikowanie pism do odpowiednich adresatów komórek KGP i ich rozdysponowanie zgodnie z obiegiem dokumentów niejawnych,
 • odbieranie wiadomości email z MSZ i ich dystrybucja do biur KGP i CBŚP za pośrednictwem systemu poczty elektronicznej,
 • obsługa urządzeń technicznych eksploatowanych na Stacji Szyfrów KGP.

WYKSZTAŁCENIE: zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby (…) na stanowiskach służbowych,
 • wymagane poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „tajne”,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych i UE/NATO.

WYMAGANIA POŻĄDANE:

 • wymagane poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „ściśle tajne”,
 • wymagane poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli UE/NATO oznaczonych klauzulą „confidential”
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych krajowych i UE/NATO,
 • licencje i certyfikaty z zakresu znajomości oraz eksploatacji i utrzymania systemów utajnionej łączności,
 • obsługa komputera.

W przypadku zainteresowania podjęciem służby na stanowisku asystenta w Sekcji Szyfrów Wydziału Dyżurnych Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, oferty (CV zawierające informacje o dotychczas zajmowanym stanowisku oraz zakresie realizowanych czynności wraz z parametrami finansowymi) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: aneta.borowska-niedziolka@policja.gov.pl

Będą rozpatrywane oferty tylko spoza garnizonu stołecznego.