Informacyjny Serwis Policyjny

Instruktor w Wydziale Dowodzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

OGŁOSZENIE

z dnia 5 września 2019 roku

w sprawie możliwości kontynuowania służby na stanowisku instruktor,
Wydział Dowodzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna INSTRUKTOR
Wydziału Dowodzenia Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Proponowane składniki uposażenia zasadniczego   5 grupa zaszeregowania,
mnożnik 1,951 kwoty bazowej,
dodatek służbowy 570
    Zakres zadań, Wynikających z karty opisu stanowiska pracy     ZADANIA PODSTAWOWE:
  1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na szkoleniach zawodowych podstawowych, kursach i innych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pozostającego w gestii merytorycznej Wydziału;
  2. Opracowanie pomocy i materiałów dydaktycznych;
  3. Tworzenie narzędzi oceny;
  4. Prowadzenie dyżurów dydaktycznych;
  5. Pełnienie funkcji opiekuna dydaktycznego;
  6. Udział w pracach zespołów pedagogicznych i komisji egzaminacyjnych;
  7. Prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych na kursy specjalistyczne;
 
Wymagania niezbędne
  1. Wykształcenie: średnie
  2. Kwalifikacje zawodowe: podstawowe
  3. Staż służby/ pracy: 3 lata
Wymagania pożądane Dowolna forma kształcenia z zakresu metodyki szkolenia lub pedagogiki.
Wymagane dokumenty List motywacyjny i cv
Termin składania oferty bezterminowo
Informacje kontaktowe adres Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
Wydział Dowodzenia
ul. Zegrzyńska 121
05-119 Legionowo
Informacje kontaktowe telefon służbowy   22 605 34 92
faks służbowy   22 605 35 22
telefon miejski   725 34 92
faks miejski   725 35 22
e-mail   sekr.wd@csp.edu.pl  
powrót
drukuj