Instruktor/młodszego wykładowcy w Zakładzie Techniki Operacyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Nazwa oferty

Oferta pracy dla policjantów

Rodzaj stanowiska, komórka organizacyjna

instruktor (5 grupa, mnożnik 2,082)

młodszy wykładowca (7 grupa, mnożnik 2,253)

 

w zależności od posiadanych kwalifikacji, doświadczenia i stażu służby

Komórka organizacyjna

Zakład Techniki Operacyjnej

Zakres zadań, wynikający z karty opisu stanowiska pracy

ZADANIA PODSTAWOWE

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych określonych programami kursów specjalistycznych z zakresu techniki operacyjnej;

2) obsługa policyjnych systemów teleinformatycznych;

3) pełnienie funkcji administratora operacyjnego i instruktora szkoleń na systemach przeznaczonych do realizacji kontroli operacyjnej.

4) opracowywanie pomocy i materiałów dydaktycznych;

5) prowadzenie dyżurów dydaktycznych;

6) pełnienie funkcji opiekuna pedagogicznego;

7) udział w pracach zespołów pedagogicznych i komisji egzaminacyjnych;

 

Wymagania niezbędne

instruktor (wykształcenie średnie, kwalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby min. 3 lata w komórce właściwej
w sprawach techniki operacyjnej)

młodszy wykładowca (wykształcenie wyższe, kwalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby min. 5 lat w komórce właściwej w sprawach techniki operacyjnej)

 

Wymagania pożądane

instruktor (wykształcenie średnie, kwalifikacje zawodowe podstawowe, staż służby min. 5 lat w komórce właściwej
w sprawach techniki operacyjnej)

młodszy wykładowca (wykształcenie wyższe, kwalifikacje zawodowe wyższe, staż służby min. 5 lat w komórce właściwej w sprawach techniki operacyjnej)

 

Wymagane dokumenty

List motywacyjny i CV.

Termin składania ofert

bezterminowo

Informacje

kontaktowe

adres

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, ul. Zegrzyńska 121

05-119 Legionowo

telefon służbowy

Sekretariat Zakładu Techniki Operacyjnej 725 58 87

faks służbowy

Sekretariat Zakładu Techniki Operacyjnej 725 35 35

telefon miejski

Sekretariat Zakładu Techniki Operacyjnej 47 72 55887

e-mail

Sekretariat Zakładu Techniki Operacyjnej

sekrzto@csp.edu.pl