Decyzja nr 347 Komendanta Głównego Policji z 4 listopada 2015 r.

Data publikacji: 25.07.2016

Decyzja nr 347 Komendanta Głównego Policji z 4 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia "Zasad i standardów funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej oraz sprawowania nadzoru nad komórkami techniki kryminalistycznej"

Pliki do pobrania