Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2015 r.

Data publikacji: 25.07.2016

Zarządzenie nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenia norm wyposażenia i szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania sprzętu techniki policyjnej dla jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów.

Pliki do pobrania