VI Forum policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka

Data publikacji: 20.12.2017

W dniach 18-19 grudnia br. w siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP odbyło się VI Forum policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka.

Od wielu lat tradycją stały się coroczne centralne spotkania służbowe policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka, których działalność na zasadzie skoordynowanej sieci datuje się od 2004 roku. Spotkanie zorganizowali i prowadzili przedstawiciele Zespołu ds. ochrony praw człowieka Gabinetu KGP mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz oraz Marta Krasuska. W pierwszym dniu Forum Małgorzata Skawińska, psycholog i trenerka z zakresu etyki i zarządzania przez wartości przeprowadziła warsztat z zakresu praktycznych aspektów stosowania etyki zawodowej w Policji. Zajęcia bogate w liczne ćwiczenia oraz konstrukty naukowe spotkały się z wielkim zainteresowaniem uczestników, a zdobyta wiedza i nowe doświadczenia posłużą do realizacji szkoleń kaskadowych z zakresu praktycznych aspektów wartości etycznych w codziennej służbie. Na wieczorne spotkanie Zespół ds. ochrony praw człowieka przygotował spotkanie w Centrum Społeczności Żydowskiej (JCC), które uświetnił Yehoshua Ellis, naczelny rabin Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach, który przybliżył uczestnikom elementy wiary oraz kultury i tradycji żydowskiej. W szczególności uwagę skupił na przypadający w tym czasie okres bardzo ważnego święta w kalendarzu żydowskim, jakim jest Chanuka (Święto Świateł). Zaproszonymi gośćmi były także przedstawicielki Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie dr Kamila Dąbrowska – Kierowniczka Sekcji Przewodników Muzeum Polin oraz Dagmara Mańka-Wizor – Główna Specjalistka ds. Szkoleń, dzięki którym współpraca między Policją a Muzeum stale się rozwija i ma swoje kolejne odsłony oparte na interaktywnych szkoleniach dla policjantów z całego kraju. Dzień drugi otworzył nadinsp. Jan Lach, Zastępca Komendanta Głównego Policji nadzorujący szeroko rozumiany obszar działań prewencyjnych Policji. W swoich słowach w imieniu własnym oraz całego kierownictwa Policji złożył pełnomocnikom i pełnomocniczkom wyrazy podziękowania za bardzo dobrze wypełniane role w zakresie ochrony praw i wolności człowieka w Policji. Jako kierunek na rok 2018, oprócz bieżących projektów oraz zadań, generał Jan Lach wskazał potrzebę realizacji działań w dwóch obszarach: wzmożenie działań w zakresie prewencji zachowań niepożądanych, w tym zdarzającej się czasem nadmiernej agresji wśród policjantów oraz prewencji zachowań agresywnych wobec policjantów, których Policja odnotowała znaczący wzrost. Zasugerował także potrzebę spotkań szkoleniowo- warsztatowych z dziennikarzami, których celem powinno być przybliżanie specyfiki interwencji policyjnych, a przez to obiektywizowanie przekazów medialnych. Spotkanie otwierał także nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji KGP, który w szczególnym miejscu- sali z ekspozycją poświęconą Zbrodni Katyńskiej zadeklarował współpracę przy projektach opartych na retrospekcji. Była także okazja do wzajemnych życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W części merytorycznej główny specjalista Zespołu ds. ochrony praw człowieka Marta Krasuska omówiła kluczowe kwestie związane z planami na rok 2018 związane z horyzontalną edukacją antydyskryminacyjną w Policji, współpracą w ramach wymiany doświadczeń edukacyjnych opartych o działania CEPOL, a także plany działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, w tym rządową strategię na lata 2018- 2030, a także monitoringi obiektów policyjnych pod kątem realizacji zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie.

Pełnomocnik KGP ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz nawiązał do realizacji „Głównych kierunków działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie ochrony praw i wolności człowieka oraz strategii równych szans w Policji na lata 2016-2018”oraz Harmonogramu wdrażania wybranych rekomendacji w zakresie optymalizacji działań Policji na rzecz kształtowania systemu wartości i profesjonalizacji postaw zawodowych oraz podnoszenia bezpieczeństwa prawnego i osobistego policjantów. Przedstawił również propozycję opracowania centralnego warsztatu dla kadry kierowniczej Policji pn. Przerwać milczenie. Założeniem jest nawiązanie do Zbrodni Katyńskiej dokonanej na policjantach przez zbrodniarzy stalinowskiego reżimu w kontekście źle pojętego konformizmu i mechanizmu powstawania w człowieka zła, a w konsekwencji naruszenia praw człowieka w realiach współczesności. Kom. Arkadiusz Arseniuk, Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka Komendanta Szkoły Policji w Katowicach omówił zatwierdzony przez Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka model zmian w podejściu do edukacji praw człowieka w szkołach policyjnych. Zasadniczym elementem zmian jest odciążenie pełnomocników w szkołach policyjnych od zajęć dydaktycznych i zwiększenie ich aktywności w obszarze wspierającym. Ciekawą refleksją podzielił się mł. insp. Włodzimierz Sokołowski, Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka KWP w Łodzi, który omówił przebieg warsztatów w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami. Uczestnicy zajęć przez cały ich przebieg musieli się wcielać w realne dysfunkcje osób, aby odczuć autentyczność wyzwań i zagrożeń. Podinsp. Paweł Karnas, Pełnomocnik ds. ochrony praw człowieka KWP w Krakowie omówił przebieg projektu szkoleniowego zorganizowanego we współpracy z ODiHR OSCE, a dotyczącego wyzwań związanych z pracą na rzecz Romów zamieszkujących obszar Małopolski. VII Forum planowane jest w grudniu 2018 roku. Mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz zwrócił uwagę na bardzo istotny aspekt wskazując, że polska Policja znajduje się w doskonałym momencie na wzmożenie działań redukujących zachowania agresywne w Policji, a także wymierzone w policjantów ponieważ Policja stale cieszy się bardzo wysokim zaufaniem społecznym, nieprofesjonalne zachowania stanowią margines wśród tak wielkiej liczby interwencji policyjnych, a ataki na policjantów spotykają się z potępieniem społecznym.

mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz - Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka

fot. Andrzej Mitura