Informacyjny Serwis Policyjny

Zalecenia Rady Europy dotyczące poszanowania praw człowieka

Zamieszczony Data publikacji 20.04.2018
Komitet Ministrów (Committee of Ministers) jest najważniejszym organem decyzyjnym Rady Europy. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych wszystkich krajów członkowskich Organizacji. Ministrowie spotykają się z reguły raz do roku na sesjach ministerialnych w maju. Codzienną aktywnością zajmuje się Komitet Delegatów Ministrów (KDM), w którego skład wchodzą ambasadorowie, stali przedstawiciele akredytowani przy Radzie Europy, działający w imieniu Ministrów.

Pliki do pobrania

 
Tagi:
powrót
drukuj