10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka

Data publikacji: 07.12.2018

Każdego 10 grudnia w rocznicę podpisania w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka na świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. W tym roku ponownie w oficjalnie w obchody włączyła się polska Policja organizując tzw. Tydzień Praw Człowieka w Policji. Deklaracja jest z nami już 70 lat…

Dzień Praw Człowieka jest to święto obchodzone corocznie 10 grudnia, a ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (rezolucja 423 (V) z 1950 roku) w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.  Dzień ten poświęcony jest obrońcom praw człowieka walczącym o poszanowanie praw człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób z różnych kontynentów i kultur wkładało wysiłek w działania zapewniające przestrzeganie praw i wolności człowieka. Wiele z tych osób doznało prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na współczesne.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw, a każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby – te fundamentalne dla każdego wartości są zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ogłoszonej 10 grudnia 1948 r. na obradującej w Paryżu Trzeciej Sesji Ogólnego Zgromadzenia ONZ.

Również w grudniu, lecz 2004 roku w polskiej Policji powołano unikatowy w Europie długofalowy projekt, który stanowią  policyjni pełnomocnicy ds. ochrony praw człowieka funkcjonujący w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendach wojewódzkich Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji oraz szkołach Policji. Są to osoby, które na co dzień urzeczywistniają wymiar Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz wiele innych dokumentów i aktów prawa krajowego, a także międzynarodowego.

Na początku 2015 roku z okazji obchodów 10-lecia powołania policyjnej sieci pełnomocników ds. ochrony praw człowieka zrodził się pomysł zbudowania tradycji obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Policji. Dzień 10 grudnia poprzedzony jest tzw. Tygodniem Praw Człowieka w Policji, którego celem jest bardziej intensywne przybliżanie idei praw i wolności człowieka. Kalendarze części jednostek Policji już dziś wypełniły plany debat społecznych, wykładów, warsztatów, szkoleń, spotkań z dorosłymi i młodzieżą, spotkania z tzw. żywą biblioteką, projekcje filmów, zamieszczanie informacji edukacyjnych na policyjnych stronach internetowych oraz wiele innych przedsięwzięć. Uruchomione zostaną także dyżury eksperckie, czyli rodzaj punktów informacyjno-doradczych.

Jednym z akcentów otwierających Tydzień Praw Człowieka w Policji było zorganizowanie w dniu 30 listopada br. w Komendzie Głównej Policji I Forum ds. Realizacji Polityki Antykonfliktowej w Komendzie Głównej Policji. Celem Forum jest między innymi sprawne wdrażanie i zarządzanie realizacją dokumentu wprowadzonego przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. dra Jarosława Szymczyka w październiku br., a którego celem jest m.in. najwyższa dbałość o dobrostan osób służących i pracujących w Komendzie Głównej Policji. Dobrostan rozumiany jest tutaj jako budowanie systemu wartości opartego o autentyczne więzi z miejscem służby i pracy poprzez unikanie konfliktów, nierównego traktowania, mobbingu oraz innych wszelkich form zachowań niepożądanych. W Tygodniu Praw Człowieka w Policji rozpoczęto także prace projektowe nad kolejną edycją Kierunków ochrony praw człowieka w Policji, tym razem na lata 2019 -2020. Główne działania skupią się na pracy edukacyjno-informacyjnej w obszarze etyki zawodowej oraz równych szans w Policji.

Wszelkie spostrzeżenia, uwagi, a także podejrzenia naruszenia praw człowieka przez Policję można zgłaszać pod adres krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl lub kontakt@policja.gov.pl.

W Komedzie Głównej Policji pełniony będzie tego dnia dyżur pod numerem 22 60 12 258

Tego dnia można także zwyczajnie odwiedzić miejsce pracy Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka w Komendzie Głównej Policji i porozmawiać o wyzwaniach dla Policji w tym ważnym obszarze, jakim są prawa i wolności człowieka we współczesnym świecie.