Konwencja o zwalczaniu przemocy wobec kobiet tematem posiedzenia rządu

Data publikacji: 29.04.2014

Rząd zakończył dziś prace nad ratyfikacją konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania przemocy wobec kobiet. Odpowiednia ustawa trafi teraz do parlamentu.

Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej została przedstawiona do podpisu w maju 2011 r. w Turcji. Polska była 26. państwem, które ją podpisało. Ratyfikowało ją dotąd 11 krajów - ostatnio, w końcu kwietnia Andora i Dania.

Konwencja ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a promowanie równości pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Dokument nakłada na państwa strony takie obowiązki, jak: zapewnienie oficjalnej infolinii działającej całą dobę dla ofiar przemocy oraz portalu z informacjami, a także odpowiedniej liczby schronisk oraz ośrodków wsparcia; przygotowanie procedur przesłuchań policyjnych; monitorowanie, zbieranie danych na temat przestępstw z uwzględnieniem płci; prowadzenie akcji informacyjnych w zakresie przeciwdziałania takiej przemocy, w tym szkoleń i informacji dla chłopców i mężczyzn.

W związku z konwencją zaistniała konieczność dostosowania polskiego prawa do niektórych jej zapisów. W czerwcu 2013 roku uchwalono jedną z najważniejszych zmian z tym związanych - w prawie karnym zapisano, że wszczynanie śledztw o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej nie będzie uzależnione już od wniosku ofiary, lecz postępowania te będą wszczynane z urzędu. Zmiana weszła w życie w styczniu.

Na początku grudnia 2012 r. rząd jednomyślnie wyraził zgodę na podpis; zdecydował wtedy także o złożeniu oświadczenia, że będzie stosować konwencję zgodnie z zasadami polskiej konstytucji. Konwencja została podpisana przez nasz kraj 18 grudnia 2012 r.

Polska planuje zastrzeżenia do konwencji. Jedno ma dotyczyć aktów przemocy popełnionych poza granicami Polski przez osoby, które mieszkały w Polsce, ale już nie mieszkają. Inne ma odnosić się do artykułu dotyczącego ścigania gwałtu z urzędu.


Źródło: PAP

Pliki do pobrania