Międzynarodowa konferencja o pomocy ofiarom przestępstw

Data publikacji: 15.05.2014

Prawie 200 przedstawicieli kilkudziesięciu organizacji pozarządowych z 25 państw UE uczestniczy w trzydniowej konferencji (14-17 maja br.) nt. rozwoju systemu pomocy ofiarom przestępstw, zorganizowanej w Warszawie przez międzynarodową organizację Victim Support Europe.

Po raz pierwszy gospodarzem tego wydarzenia jest Polska. Jak podkreślił szef Victim Support Europe David Mc Kenna, nasz kraj został doceniony również dlatego, że temat wsparcia pokrzywdzonych przestępstwem stanowił jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Z polskiej strony organizuje ją Ministerstwo Sprawiedliwości i Ogólnopolski Związek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem "Subvenia Victima".

Jak mówił minister sprawiedliwości Marek Biernacki, temat pomocy pokrzywdzonym pozostaje priorytetem jego resortu. Uzasadniając to, wyliczał inicjatywy już wdrożone i te, nad którymi obecnie pracuje: obowiązujące już przepisy o "przyjaznych przesłuchaniach" pokrzywdzonych - szczególnie dzieci (przesłuchanie z zasady ma być tylko jedno). - Pracujemy nad ustawą o ochronie świadków  - dodał minister.

Przewodniczący związku "Subvenia Victima" Tomasz Piechowiak ocenił, że system pomocy ofiarom przestępstw w Polsce w ostatnich latach uległ istotniej poprawie. - Jest 31 organizacji udzielających pomocy pokrzywdzonym za pośrednictwem państwowego funduszu - ta liczba, odkąd powstała powołana w 2009 r. ogólnopolska sieć pomocy pokrzywdzonym, podwoiła się. To systemowe rozwiązanie, jestem przekonany, że możemy stanowić przykład dla innych krajów - mówił.

Uczestnicy konferencji rozważają, czy pokrzywdzeni potrzebują właśnie takiej pomocy, jaka jest im świadczona przez te organizacje. - Ofiara – z racji doznanej krzywdy i konieczności borykania się z urazami fizycznymi oraz psychicznymi, a także stawania przed różnymi instytucjami państwa, ma z tego tytułu liczne problemy. Rzadko spotykałem osoby przygotowane, które przychodząc po pomoc, wiedzą, czego chcą. Dlatego to my musimy wiedzieć, jak im pomóc – uważa Piechowiak.

O potrzebie wymiany doświadczeń i zunifikowania podstawowych zasad i kryteriów udzielania pomocy pokrzywdzonym przestępstwem mówił Olivier Tell z działającej przy Komisji Europejskiej organizacji współpracy sądowej. Jak powiedział, ofiary czynów kryminalnych potrzebują wsparcia przede wszystkim bezpośrednio po tym, jak doświadczyły przemocy. - Systemy różnych państw nie są takie same, rolą komisji jest doprowadzenie do wdrożenia wspólnych standardów – podkreślił.

Międzynarodowa sieć Victim Support Europe została założona w 1990 r. przez organizacje zajmujące się pomocą na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Zrzesza 34 organizacje pozarządowe z 25 państw UE.

Coroczna konferencja jest organizowana w różnych miejscach Europy i za każdym razem dotyczy innego aspektu pomocy ofiarom przestępstw. Organizatorom konferencji chodzi też o umożliwianie spotkań ekspertów w celu wymiany poglądów na temat praw ofiar, najlepszych praktyk związanych z wdrażaniem nowej dyrektywy UE oraz nowatorskich sposobów świadczenia usług wsparcia pokrzywdzonym przestępstwem.

Źródło: PAP