Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć

Zamieszczony Data publikacji 24.11.2014
W dniach 25 listopada – 10 grudnia br. będzie trwała ogólnopolska akcja "16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet".

W tym czasie pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będą udzielać bezpłatnych porad prawnych kobietom doświadczającym przemocy, w tym przemocy w rodzinie, informować wszystkich zainteresowanych – także świadków przemocy, organizacje pozarządowe działające na rzecz osób doświadczających przemocy – o przysługujących środkach na działania oraz przyjmować wnioski z zakresu tej problematyki.


Infolinia Obywatelska 800 676 676

Zobacz kalendarium ogólnopolskich wydarzeń.

 

Indywidualne konsultacje:

Warszawa, Al. Solidarności 77
poniedziałki: od 9.00 do 17.00
wtorki - piątki: od 9.00 do 15.00


Gdańsk, ul. Chmielna 54/57
poniedziałki: od 10.00 do 17.00
wtorki-czwartki: od 9.00 do 15.00


Katowice, ul. Jagiellońska 25
poniedziałki, środy, piątki: od 9.00 do 15.00
wtorki: od 10.00 do 17.00


Wrocław, ul. Wierzbowa 5
poniedziałki, wtorki, czwartki: od 9.00 do 15.00
środy: od 10.00 do 17.00

 

MSW przeciwko przemocy

Podejmowanie działań, mających na celu na celu przeciwdziałanie przemocy domowej oraz ochronę osób najbardziej na nią narażonych, to jeden z priorytetów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W celu skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie opracowano i wdrożono 1 stycznia 2014 roku na terenie całego kraju algorytmy i kwestionariusze szacowania ryzyka w związku z przemocą w rodzinie.

 

Działania te już przynoszą rezultaty. W okresie pierwszych dziewięciu miesięcy 2014 roku, w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku, odnotowano wzrost o 31 proc. liczby wypełnionych przez Policję formularzy „Niebieska Karta”. Jest to dowód na to, że dodatkowe szkolenie dla 35 tysięcy policjantów, przeprowadzone przy okazji wprowadzania algorytmu, przynosi zamierzony skutek.

 

Wzrosła również liczba osób zatrzymanych podejrzanych o przemoc w rodzinie. W 2013 roku od stycznia do września policjanci zatrzymali 6,5 tys. podejrzewanych sprawców przemocy. W 2014 roku w analogicznym okresie zatrzymano prawie 10 tys. podejrzanych o stosowanie.

***


16 dni działań przeciwko przemocy ze względu na płeć to międzynarodowa kampania, którą zainicjował w roku 1991 Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od tamtego czasu kampania odbywa się między 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka.


Dzień 25 listopada został wybrany dla upamiętnienia morderstwa sióstr Mirabal (Patria, Minerva i Maria Teresa) w tym dniu w 1960 roku w czasach dyktatury Rafaela Trujillo w Republice Dominikany.

Źródło: www.rpo.gov.pl, www.rownetraktowanie.gov.pl

 

 
powrót
drukuj