Nominowany do nagrody „Okulary równości”

Data publikacji: 09.03.2015

Mł. insp. Gerard Bah, pełnomocnik komendanta wojewódzkiego Policji w Kielcach ds. ochrony praw człowieka został nominowany do nagrody „Okulary równości” w kategorii: prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć.

W uzasadnieniu wyróżnienia czytamy, że zostało ono przyznane  „za propagowanie i wcielanie w życie równości wszystkich ludzi, aktywny sprzeciw wobec dyskryminacji, animowanie i prowadzenie akcji społecznych na rzecz osób pochodzących z mniejszości oraz stosowanie nowych metod i mediów do komunikowania się Policji ze społeczeństwem”.

Wyróżniony funkcjonariusz jest również pełnomocnikiem wojewody świętokrzyskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz trenerem Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego. Jest również członkiem Rady Konsultacyjnej przy Radzie Ministrów ds. przeciwdziałania ksenofobii, rasizmowi i związanych z tym nietolerancjami. Na co dzień mł. insp. Gerard Bah szkoli policjantów i współpracuje z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się przeciwdziałaniem wszelkim objawom dyskryminacji. Jest współautorem licznych publikacji dotyczących praw człowieka oraz inicjatorem licznych kampanii profilaktycznych, a także wielu spotkań z młodzieżą.

***

„Okulary równości” wręczane są osobom, organizacjom lub instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie praw kobiet i przeciwdziałania dyskryminacji. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: prawa kobiet i przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu płci, prawa mniejszości i przeciwdziałanie dyskryminacji z przyczyn innych niż płeć oraz sprawiedliwość społeczna i zwalczanie ubóstwa.

Uroczystość wręczenia nominacji i wyróżnień odbędzie się 17 marca o godz. 17.30 w Warszawie.

 

Źródło: KWP w Kielcach