Informacyjny Serwis Policyjny

Warsztaty „Standardy Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz prawa osób zatrzymanych”

Zamieszczony Data publikacji 13.05.2016

W Krakowie odbyły się dwudniowe warsztaty nt. traktowania osób zatrzymanych, metodologii przeprowadzania wizytacji w miejscach pozbawienia wolności, europejskiego systemu ochrony praw człowieka (hotel Sympozjum, 10-11 maja 2016 r.). Szkolenie zostało zorganizowane przez Radę Europy we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie (Wydział Konwojowy, Pełnomocnik ds. OPC).

Uczestników i ekspertów przywitał insp. Paweł Dzierżak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.
 

Policjantów szkolili:

 • Gerard Greneron – policjant, doradca ds. projektów policyjnych w Zespole Współpracy wz. Prawa Karnego, Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego oraz Działań na rzecz Zwalczania Przestępczości Rady Europy;
   
 • Ana-Maria Telbis - prawnik, afiliowana przy Europejskim Trybunale Praw Człowieka;
   
 • Hartmut Seltmann – emerytowany wyższy oficer policji niemieckiej, przedstawiciel niemieckiej Federalnej Agencji Zapobiegania Torturom.

   

Oprócz funkcjonariuszy KWP w Krakowie (Wydział Konwojowy, Wydział Prewencji, Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, Zespół ds. BHP) oraz tych komend miejskich i powiatowych, w których umiejscowione są pomieszczenia dla osób zatrzymanych, w warsztatach udział wzięli:
 

 • Dorota Krzysztoń z Krajowego Mechanizmu Prewencji Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, która omówiła wyniki ostatnich wizytacji przedstawicieli Mechanizmu w jednostkach Policji;
   
 • Magdalena Sobas z Biura Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach;
   
 • Jakub Cygan z Zespołu Praw Człowieka Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który przedstawił ostatnie działania Zespołu, w tym tłumaczenia europejskich podręczników policyjnych na język polski;
   
 • młodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka, który przedstawił działania oraz zamierzenia sieci pełnomocników ds. OPC w Policji.

   

Tematyka warsztatów obejmowała między innymi:
 

- ogólne informacje o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskim Kodeksie Etyki Policyjnej;

- Raport CPT z wizytacji w Polsce w listopadzie/grudniu 2009 r. oraz w czerwcu 2013 r.;

- traktowanie osób zatrzymanych, ich prawa, warunki detencji;

- wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 

Oprócz wykładów, podczas szkolenia toczyły się ożywione dyskusje pomiędzy przedstawicielami najważniejszych instytucji prawoczłowieczych w Polsce i Europie.

Uczestnicy otrzymali certyfikaty poświadczające udział w szkoleniu, wręczone przez insp. dr. Tomasza Miłkowskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz p. Gerarda Grenerona, reprezentującego Radę Europy.

Warto zaznaczyć, że jest to pierwsze wspólne szkolenie polskiej Policji z tak prestiżową instytucją, jaką jest Rada Europy, niewykluczone, że warsztaty będą początkiem dłuższej kooperacji obu instytucji.

 

Źródło: KWP Kraków

 • Warsztaty „Standardy Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz prawa osób zatrzymanych” #1
 • Warsztaty „Standardy Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz prawa osób zatrzymanych” #2
 • Warsztaty „Standardy Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz prawa osób zatrzymanych” #3
 • Warsztaty „Standardy Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz prawa osób zatrzymanych” #4
 • Warsztaty „Standardy Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz prawa osób zatrzymanych” #5
 • Warsztaty „Standardy Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz prawa osób zatrzymanych” #6
 • Warsztaty „Standardy Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) oraz prawa osób zatrzymanych” #7
 
Tagi:
powrót
drukuj