Informacyjny Serwis Policyjny

Nie będzie pobłażania dla przestępstw z pobudek rasistowskich

Zamieszczony Data publikacji 18.05.2016

Nie ma i nie będzie pobłażania dla przestępstw, w szczególności tych, które są motywowane pobudkami rasistowskimi czy ksenofobicznymi; ich sprawcy powinni być ścigani - przekonuje pełnomocnik rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania Wojciech Kaczmarczyk.
 

W biurze pełnomocnika odbyło się we wtorek spotkanie poświęcone przestępczości o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym w Polsce; wzięły w nim udział osoby zajmujące się tą tematyką - zarówno z ramienia państwa, jak i organizacji pozarządowych. Jego celem była ocena tych zjawisk, oszacowanie ich skali i próba wskazania, w jakim zakresie państwo i jego instytucje mogą skuteczniej walczyć z przemocą.
 

Kaczmarczyk mówił, że rolą organizacji pozarządowych jest wspieranie instytucji państwa w pokazywaniu zjawisk, które wymagają naprawy, oraz przestrzeni, w których państwo jeszcze nie działa w odpowiedni sposób. "Współpraca organizacji pozarządowych z instytucjami państwa powinna zmierzać w tym kierunku, by ograniczać skalę tego rodzaju zdarzeń i zwiększać bezpieczeństwo dla wszystkich" - mówił. Podkreślił też konieczność działań na rzecz poprawy wizerunku Polski - jako kraju, który dba o wszystkich obywateli.
 

Zaznaczył, że nie ma znaczenia, kto jakiej jest narodowości czy rasy. "Wszyscy jesteśmy obywatelami i powinniśmy czuć się w tym kraju bezpiecznie. Podobnie bezpiecznie powinni się czuć goście przyjeżdżający tu na krócej czy dłużej" - dodał pełnomocnik.
 

Według danych przedstawionych przez pełnomocnika komendanta głównego policji ds. ochrony praw człowieka mł. insp. Krzysztofa Łaszkiewicza głównymi przyczynami przestępstw motywowanych uprzedzeniami społecznymi są m.in. kryzys ekonomiczny, imigracyjny, doszukiwanie się u obcych zagrożenia - osobistego czy dla ogółu narodu. Jak dodał, przyczynkiem może być też brak obiektywnej reakcji medialnej i systemowej edukacji w tym zakresie.
 

"Nasilenie się zjawisk antagonistycznym w naszym kraju nie jest czymś szczególnie odosobnionym, biorąc pod uwagę choćby kraje zachodnie, w których te problemy kryzysu ekonomicznego, gospodarczego, globalnego czy powstania państwa ISIS, również funkcjonują" - mówił. Dodał, że statystyki policji nie wskazują na istnienie nagłej fali ataków rasistowskich czy ksenofobicznych. "Oczywiście jest wzrost, ale dziś nie możemy mówić (...), że mamy jakąś patologię w tym zakresie, zaniedbania państwa. To nam ze statystyk nie wynika" - powiedział.
 

Jak podał, w 2015 r. w garnizonach policji zostało wszczętych 954 postępowań przygotowawczych o czyny motywowane nienawiścią - o 256 więcej niż w 2014 r. W 2014 r. 58 proc. tych spraw dotyczyła czynów popełnionych w internecie, w 2015 r. - 48 proc.
 

Jeśli chodzi o kwalifikację czynu, to przemoc lub napaść z powodu przynależności etnicznej, narodowej, rasowej czy wyznaniowej w 2014 r. odnotowano w 57 przypadkach, w 2015 r. - w 18. Przestępstw polegających na publicznym propagowaniu faszyzmu, ustroju totalitarnego w 2014 r. odnotowano 350, w 2015 r. - 510.
 

Łaszkiewicz podał też dane za I kwartał tego roku. Wynika z nich, że w tym czasie wszczęto 172 postepowań przygotowawczych dotyczących czynów z pobudek rasistowskich czy ksenofobicznych; rok wcześniej w tym samym czasie było to 211 spraw. Jak mówił, 40 proc. wszczętych postępowań w tych sprawach w 2016 r. dotyczyło internetu, w 2015 r. - było to 61 proc. Zastrzegał jednak, że są to dane wstępne i w ciągu roku ich skala może ulec zmianie.
 

O działaniach prewencyjnych, podejmowanych w celu zapobiegania tego typu przestępstwom mówiła zastępczyni prokuratora krajowego Agata Gałuszka-Górska. Wskazywała, że w PK jest koordynator, który zajmuje się tylko tym zagadnieniem, badane są umorzenia i odmowy wszczęcia spraw z pobudek rasistowskich czy ksenofobicznych, bo wcześniej zdarzały się takie przypadki z powołaniem na niską szkodliwość czynu. "Nigdy nie powinno tak być" - podkreślała.
 

Podawała statystyki prokuratury za pierwsze cztery miesiące tego roku - w skali kraju zarejestrowano 345 nowych postępowań w tej kategorii spraw; dla porównania - w pierwszym półroczu 2015 r. było to 497. "Z tego wynika, zważywszy na to, że to tylko cztery miesiące, że mniej więcej ta statystyka utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Inaczej, niestety, wygląda statystyka (...) dotycząca zakończenia spraw aktem oskarżenia, bo było to niespełna 29 spraw, a w pierwszym półroczu ubiegłego roku - 102" - poinformowała Gałuszka-Górska.
 

Podczas spotkania przedstawiciele MSWiA - na podstawie swojej bazy informatycznej - podawali profil sprawcy czynów z pobudek rasistowskich czy ksenofobicznych. Wynika z nich, że w 94 proc. sprawcy są mężczyznami, 44 proc. z nich ma 22-30 lat, 32 proc. ma wykształcenie średnie, 31 proc. pochodzi z małych i średnich miast.
 

Uczestnicy spotkania poruszali m.in. kwestię niskiej skuteczności policji wobec sprawców mowy nienawiści w internecie i słabe wyposażenie komisariatów w sprzęt informatyczny. Mówiono także o publicznych wypowiedziach polityków, które mają wydźwięk nieprzychylny innym nacjom czy rasom, i które bywają przyczynkiem dla innych do podejmowania czynów o podłożu rasistowskim czy ksenofobicznym.
 

"To truizm, ale niezbędnym jest, by się publicznie przeciwstawiać tego typu przestępstwom i ich nie relatywizować" - podkreślała dyrektor Zespołu do spraw Równego Traktowania w biurze RPO Anna Błaszczak. Społeczna doradczyni RPO, mieszkająca od 20 lat w Polsce Czeczenka Malika Abdoulvakhabova apelowała o przeprowadzenie skutecznej kampanii edukacyjnej, by Polacy nie obawiali się innych narodowości.


Źródło: Gazeta Wyborcza

 
powrót
drukuj