Informacyjny Serwis Policyjny

SPOTKANIA Z POLICJĄ – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Zamieszczony Data publikacji 14.12.2016
  • logo

W polskiej Policji ma szansę powstać unikatowy projekt skierowany do społeczeństwa pod roboczą nazwą „Spotkania z Policją”. Ideą pomysłu jest przygotowanie kompendium na temat praw i obowiązków policjantów oraz obywateli w kontekście codziennej pracy policyjnej. Poradnik może być współtworzony przez społeczeństwo.

W kolejną rocznicę 10 grudnia- Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ma wielki zaszczyt otworzyć kolejny projekt z zakresu ochrony praw człowieka w Policji. Ideą projektu jest opracowanie pierwszego w historii kompendium obywatelskiego pod roboczą nazwą „Spotkania z Policją”. Kompendium będzie formą popularyzacji oraz podnoszenia świadomości i wiedzy wśród społeczeństwa na temat praw i obowiązków policjanta oraz sposobu zachowania podczas interwencji/działań policjantów. Ideą poradnika będzie także promocja efektywności wielu różnych narzędzi zmierzających do realizacji szeroko pojmowanej ochrony praw i wolności człowieka poprzez poprawę skuteczności działań Policji i wypełnianie służebnej roli. Poradnik docelowo winien stanowić nowatorską formułę przekazu, napisaną „uproszczonym” językiem – docierającym z łatwością do każdego odbiorcy, w tym cudzoziemców, zagranicznych turystów itp. Każdemu zagadnieniu planuje się przypisać do kilkunastu zdań merytorycznych odpowiedzi w formie spotkania i dialogu policjanta z członkami naszego społeczeństwa. Poradnik zakłada opracowanie dwóch zasadniczych rozdziałów. Pierwszy dotyczyć będzie praw i obowiązków obywatelskich oraz policjantów w konkretnych sytuacjach. Drugi obejmować będzie kwestie związane z poradnictwem – co mogę zgłosić na Policję, jaki problem mogę rozwiązać w kontakcie z Policją, jak to zrobić  itp. Ideą poradnika jest zarówno ułatwienie kontaktów z Policją, ale też budowanie pozytywnej atmosfery, która pośrednio może wpłynąć na redukcję zachowań agresywnych – po obu stronach, wpływanie na obniżanie poziomu skarg na działania policjantów, redukcja czynnych napaści, naruszeń nietykalności lub też znieważeń i pomówień. Kompendium, jako forma „wirtualnych” spotkań policyjnych będzie budowany przez policyjnych ekspertów z wielu dziedzin – od zachowań podczas interwencji, zaginięcie osoby najbliższej, egzekucja komornicza z udziałem Policji, aż po zachowania w przypadku podejrzanego pakunku przypominającego ładunek wybuchowy. Przykładowe zagadnienia, które będą poruszone w poradniku z perspektywy obywatelskiej to:

Spotkanie jedenaste: Kontrola ruchu drogowego.

  1. Jak mam zachować się podczas kontroli drogowej, a jak policjant?
  2. Co może policjant podczas kontroli drogowej, co mogę/muszę ja?
  3. Kiedy jestem uczestnikiem/świadkiem kolizji drogowej, to co dalej?
  4. Kiedy jestem uczestnikiem/świadkiem wypadku drogowego, to do dalej?
  5. Kiedy mogę stracić prawo jazdy?
  6. Kiedy nie czuję się winny popełnienia wykroczenia, to co dalej?
  7. Kiedy muszę poddać się badaniu na zawartość alkoholu lub innych substancji w organizmie?

Kompendium nie odpowie na wszystkie pytania, ale będzie wskazówką- gdzie szukać szerszych odpowiedzi. Patronat redakcyjno- wydawniczy nad kompendium objął Komendant Szkoły Policji w Słupsku. Planowana forma wydawnicza ułatwi posiadanie kompendium również w nowocześniejszych telefonach, tabletach itp.

Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka gorąco zachęca wszystkich zainteresowanych do przesyłania sugestii oraz krótkich i zwięzłych pytań, które znajdą się razem z odpowiedziami w projektowanym kompendium. Pytania oraz sugestie można zgłaszać do dnia 31 grudnia 2016 roku na adres: krzysztof.laszkiewicz@policja.gov.pl

Tagi:
powrót
drukuj