• Kropla drąży zmianę

  Data publikacji: 07.12.2018  

  Z okazji Światowego Dnia Praw Człowieka publikujemy drugą rozmowę socjolog dr Joanny Górskiej z mł. insp. Krzysztofem Łaszkiewiczem, Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka.

 • Magazyn Policja 997 o 25 leciu europejskiego systemu praw człowieka w Polsce

  Data publikacji: 09.05.2018  

  W majowym miesięczniku Policja 997 ukazał się artykuł Marty Krasuskiej, głównego specjalisty ds. ochrony praw człowieka, etyki zawodowej i równego traktowania w Zespole ds. Ochrony Praw Człowieka Gabinetu KGP. Artykuł choć syntetycznie, to jednak czytelnie i obrazowo przedstawia instytucje związane z systemem ochrony praw człowieka oraz tematykę wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w tzw. sprawach policyjnych. Zachęcamy do lektury na stronach 14- 15.

 • Zalecenia Rady Europy dotyczące poszanowania praw człowieka

  Data publikacji: 20.04.2018  

  Komitet Ministrów (Committee of Ministers) jest najważniejszym organem decyzyjnym Rady Europy. W jego skład wchodzą ministrowie spraw zagranicznych wszystkich krajów członkowskich Organizacji. Ministrowie spotykają się z reguły raz do roku na sesjach ministerialnych w maju. Codzienną aktywnością zajmuje się Komitet Delegatów Ministrów (KDM), w którego skład wchodzą ambasadorowie, stali przedstawiciele akredytowani przy Radzie Europy, działający w imieniu Ministrów.

 • Dobre wieści ze Strasburga

  Data publikacji: 20.04.2018  

  Spadła liczba wyroków i skarg przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2017 r. Czytaj więcej na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 • Co warto wiedzieć o Europejskim Trybunale Praw Człowieka?

  Data publikacji: 20.04.2018  

  Kiedy w naszej ocenie zawiodło Państwo, a wyczerpaliśmy już wszelkie krajowe środki odwoławcze, warto rozważyć oddanie sprawy pod osąd Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Więcej informacji o tej instytucji można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wybierz Strony