Informacyjny Serwis Policyjny
 • Komunikat stowarzyszenia Nigdy Więcej

  Zamieszczony 21.03.2013  

  20 marca 2013 r. na zaproszenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych reprezentanci Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ' przedstawili nową edycję 'Brunatnej Księgi' zawierającej informacje o aktach rasizmu i ksenofobii.

  Czytaj całość

 • Ile wiesz o muzułmanach w Polsce?

  Zamieszczony 21.03.2013  

  Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce serdecznie zaprasza do zapoznania się z publikacją Radosława Stryjewskiego poświęconą integracji imigrantów wyznania muzułmańskiego w Polsce.

  Czytaj całość

 • Obiekty policyjne z ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnością ruchową

  Zamieszczony 14.03.2013  

  Mając na względzie aspekt społeczny, a także fakt ratyfikowania przez Polskę we wrześniu 2012 roku Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ, Pełnomocnik KGP ds. Ochrony Praw Człowieka zwrócił się do Dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Policji z prośbą o przesłanie informacji na temat wykazu budynków policyjnych (KWP/KSP, jednostki szczebla miejskiego, rejonowego oraz powiatowego, a także komisariaty), które dają możliwości załatwienia spraw obywatelskich (zasada dostępności) dzięki ułatwieniom techniczno – architektonicznym dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

  Czytaj całość

 • Holokaust i Tolerancja - policyjne seminarium eksperckie

  Zamieszczony 12.03.2013  

  W dniach od 15 do 17 maja br. dzięki wielkiemu zaangażowaniu Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu odbędzie się specjalistyczne seminarium historyczno-antydyskryminacyjne dla policyjnych pełnomocników i pełnomocniczek ds. ochrony praw człowieka.

  Czytaj całość

 • Tak trzymać

  Zamieszczony 11.03.2013  

  Każda okazja wydaje się być doskonała jeśli chodzi o codzienne uzmysławianie policjantom i policjantkom kwestii ochrony praw człowieka. Takim zwykłym, lecz doskonałym narzędziem są doraźne odprawy służbowe. Bydgoszcz i jej najwyższe kierownictwo służbowe udawadnia to w codziennej praktyce.

  Czytaj całość