Informacyjny Serwis Policyjny
 • W Sejmie RP o przemocy wobec kobiet

  Zamieszczony 06.03.2013  

  W dniu 5 marca 2013 roku w gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja pt. "Pomoc kobietom ofiarom przestępstw". Było to już kolejne spotkanie merytoryczne obrazujące skalę tego nagatywnego zajawiska w naszym kraju. Liczne głosy ekspertów pokazały rzeczywisty obraz sytuacji i niezbędne kierunki mające na celu podniesienie efektywności działańia państwa w tym obszarze.

  Czytaj całość

 • Projekt Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2015

  Zamieszczony 27.02.2013  

  Obowiązek opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania wynika z art. ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (DZ. U. 2010, Nr 254, poz. 1700).

  Czytaj całość

 • W Trybunale Konstytucyjnym o ochronie danych osobowych ofiar przestępstw

  Zamieszczony 26.02.2013  

  W dniu 22 lutego 2013 roku w gmachu Trybunału Konstytucyjnego odbyła się debata publiczna na temat ochrony danych osobowych oraz wizerunku ofiar przestępstw. Debata zorganizowana została pod auspicjami Prokuratora Generalnego i wpisała się w Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw, który zakończy się w w piątek 1 marca 2013 roku. W debacie wzięła udział liczna grupa ekspertów reprezentujących różne dziedziny życia społecznego.

  Czytaj całość

 • Wokół praw człowieka w Zambrowie

  Zamieszczony 25.02.2013  

  W dniu 15 lutego 2013 r. funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie uczestniczyli w sympozjum naukowym pn. „Wokół praw człowieka” zorganizowanym przez Koło Wolontariatu w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele fundacji „Ocalenie”: Anna Kowalska i Satsita Khumaidova. Sympozjum miało na celu przybliżenie problemów, na jakie napotykają się mieszkańcy Czeczenii oraz uchodźcy przebywający w Polsce.

  Czytaj całość

 • O toleranacji od szkolnej ławki

  Zamieszczony 19.02.2013  

  Policja, to nie tylko ściganie sprawców przestępstw. To również praca z młodzieżą, której uzmysławianie znaczenia tolerancji w przestrzeni społecznej ma ogromny wpływ na kształt relacji międzyludzkich zarówno w środowisku rówieśniczym, jak też w dorosłym życiu. Pełnomocniczka KWP w Opolu ds. Ochrony Praw Człowieka Pani nadkom. Mirosława Korejba wraz z regionalnym zespołem ludzi o podobnej misji społecznej, edukuje młodzież na temat postaw i zachowań tolerancyjnych.

  Czytaj całość

Wybierz Strony