Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny
 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

  Zamieszczony 19.02.2013  

  W 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw”, mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Źródło: http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,4712,tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem.html

  Czytaj całość

 • Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji

  Zamieszczony 19.02.2013  

  Zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2013 roku powołana została Rada do spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nimi Nietolerancji.

  Czytaj całość

 • Po pierwsze człowiek

  Zamieszczony 18.02.2013  

  W drugiej połowie roku ma szansę ukazać się poradnik policyjny pn. "Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji - praktyczny poradnik". Jest to pierwsze tego typu policyjne opracowanie, które powstaje dzięki społecznej koalicji licznych organizacji pozarządowych, a któremu patronuje i wspiera Rzecznik Praw Obywatelskich. Do prac włączył się też Urząd Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Opracowanie redagowane jest przez policyjnych pełnomocników i pełnomocniczki ds. ochrony praw człowieka. Ostateczny kształt redakcyjny zostanie nadany przez Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, dzięki wielkiej uprzejmości insp. dr Romana Stawickiego, Szefa Centrum.

  Czytaj całość

 • Policyjne spotkania z Afryką - w stronę międzykulturowego dialogu

  Zamieszczony 18.02.2013  

  Zdarza się, że słowo Afryka przywodzi na myśl pewne stereotypy i wyobrażenia o jej mieszkańcach, a kultura i zwyczaje tego kontynentu są dla większości z nas mało znane. Nic więc dziwnego, że słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego byli niezwykle zainteresowani informacjami, jakie przekazał im Stephano Sambali z Fundacji „Afryka Inaczej”.

  Czytaj całość

 • Polska Karta Różnorodności

  Zamieszczony 15.02.2013  

  "Polska Karta Różnorodności – rok doświadczeń, rok wyzwań" to temat seminarium, które zostało zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Przedstawiciele administracji publicznej, biznesu, a także trzeciego sektora przedstawili swoje doświadczenia związane z tematem różnorodności w miejscu pracy oraz wyzwania jakie przed nimi stoją. Konferencja zakończyła się uroczystym podpisaniem Karty Różnorodności przez kolejne organizacje – 14 lutego 2013 r.

  Czytaj całość

Wybierz Strony