Negatywny obraz muzułmanów w polskiej prasie

Data publikacji: 28.02.2017

Na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Obywatelskich można odnaleźć publikację tematyczną na temat obrazu muzułmanów w polskiej prasie. Publikacja powstała na zamówienie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Obrazuje wybrane przykłady za lata 2015- 2016.

Ze słowa wstępnego:

"Język, jakiego używamy wobec osób innego niż dominujące wyznania religijnego, a także innej przynależności kulturowej lub etnicznej, jest papierkiem lakmusowym dojrzałości debaty publicznej  w demokratycznym państwie. Jest to szczególnie warte podkreślenia w przypadku społeczności muzułmańskiej w Polsce. Wydaje się, że istnieje korelacja między medialną nośnością obrazów związanych z kryzysem uchodźczym a atakami terrorystycznymi w innych krajach europejskich; między radykalnymi komunikatami wymierzonymi w przedstawicieli tej społeczności a narażaniem ich  na negatywne stereotypizacje i akty przemocy". 

Pliki do pobrania