Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w obszarze równego traktowania w roku 2016

Data publikacji: 04.09.2017

Liczący 150 stron raport odzwierciedla wyniki badań i analiz prowadzonych przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w sferze przestrzegania zasady równego traktowania w 2016 roku. Raport zawiera także konkluzje i rekomendacje.

Pliki do pobrania