CBŚP

Data publikacji: 10.12.2014

Pełnomocnik ds. Ochrony Praw Człowieka Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji

mł. insp. Ewa Zawadzka- Stefaniak

tel.: (47) 72 57 037

e-mail: ewa.zawadzka-stefaniak@policja.gov.pl